LGR

LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków
LGR - wsparcie nie tylko dla rybaków

Powiat Szczecinecki Powiat Szczecinecki Powiat Drawski Powiat Drawski Gmina Drawsko Pomorskie Gmina Drawsko Pomorskie Gmina Złocieniec Gmina Złocieniec Gmina Czaplinek Gmina Czaplinek Gmina Wierzchowo Gmina Wierzchowo Gmina Ostrowice Gmina Ostrowice Gmina Kalisz Pomorski Gmina Kalisz Pomorski Gmina Barwice Gmina Barwice Gmina Grzmiąca Gmina Grzmiąca Gmina Borne Sulinowo Gmina Borne Sulinowo

Legislacja

Email Drukuj PDF


Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013" - PO RYBY


Ksiega wizualizacji znaku PO RYBY 2007-2013


Ustawa o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego


Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego


Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 — Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawarta w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”


ZAŁOŻENIA OSI PRIORYTETOWEJ 4 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać lokalna strategia rozwoju obszarów rybackich, kryteriów wyboru lokalnej grupy rybackiej do realizacji tej strategii oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać umowa dotycząca warunków i sposobu realizacji tej strategii w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”


Stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług VAT


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013"


Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15.10.2009r.


Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 .10.2009r. po nowelizacji


Ustawa - prawo wodne


Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane


Dziennik Ustaw z 2004 - o kosztorysie inwestorskim


Poradnik dla wnioskodawców w zakresie sporządzania i składania wniosku o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem Funkcjonowania LGR - stworzony przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu


MINI PRZEWODNIK PO OSI 4 PO RYBY 2007-2013

 

Rozliczenie projektu

Zachodniopomorska Sieć LGR

Konwent Polskich Lokalnych Grup Rybackich

Obszary wsparcia w programie operacyjnym RYBY 2007-2013

Kalendarz

lipiec 2018
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

LGR

LGRLGR

Strona internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.